Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Хоризонт - необходимото дърдорене, Вяра Ангелова
18-ти Международен балетен конкурс, Маргарита Михайлова
Галерия 8 на 10 години, Кирил Златков
Андрей Даниел в Ата, Ивомила Иванова
Седмица от Варненско лято, Милена Божикова
Вера Калман в оперетата, Розмари Стателова
След Кипър - разговор с Валентин Ганев
Носталгиите на Величко Тодоров, Амелия Личева
Съюзът на читалищата не е регистринан, Любен Русков
Книгата Сказание за дъщерята на хана, Георги Дамброзов
Спомен за Роза Попова, Мария Русалиева
Корейска поезия на български
Конкурс за поетеси
Обръщение за музикалната памет на България