Съюз-фантом?

На 7 юли 1998 г. състав на Софийския градски съд разгледа документите за пререгистрацията на Съюза на народните читалища (СНЧ). Заседанието на съда не удовлетвори молбата на СНЧ за вписване в регистъра като сдружение поради липса на пълен набор от документи, които би трябвало недвусмислено да удостоверят, че проведеният още през 1996 г. конгрес на Съюза е легитимен и неговите решение са съобразени със законите за регистрация на сдружения с идеална цел. Това е кратката суха информация за историята на една несъстояла се пререгистрация. Съдът обаче е великодушен: дадена е възможност на вносителите през октомври отново да направят опит за пререгистрация, подготвяйки този път по-прилежно необходимите за подобен акт документи.
Дотук почти нищо смущаващо, ако, разбира се, ставаше дума за някакво си новосъздаващо се сдружение или организация на любители без опит и без достатъчно правна култура. Но когато в документите за председател на този съюз фигурира не кой да е, а един от корифеите на правната мисъл у нас, многоуважаваният г-н Гиньо Ганев, всякакво извинение звучи доста объркващо.
Неприятно е, нека направо да кажем, скандално е случилото се на 7 юни с провалената пререгистрация на Съюза на народните читалища.
Нека да припомним, че Съюзът след десетилетно прекъсване бе възстановен с голям ентусиазъм и регистриран в съда през 1990 година - за председател бе избран проф. д-р Атанас Божков. След неговата кончина за изпълняващ длъжността председател до провеждането на следващия 28-ми конгрес бе посочен г-н Гиньо Ганев.
И времето потече в очакване ... 28-ият конгрес в Казанлък, проведен на 12 и 13 октомври 1996 година, почти единодушно вдигна ръка за г-н Ганев. Както са казва, довери му се безусловно - след високата чест за г-н Ганев се очакваше новоизбраният председател да раздвижи механизмите на управление и ръководство вътре в Съюза...
Легитимирането му като новоизбран лидер означаваше и регистрация по законите на Републиката. Точно как стоят нещата в правно отношение, в какъв срок би трябвало да се узакони чрез съда новото съюзно ръководство - 2, 3, 6 месеца ли? или година - не се наемаме да уточняваме, но един толкова изявен юрист, оглавил един стар и авторитетен съюз, не успя или не пожела, или някои от близкото му "обкръжение" от съюзното бюро му попречи, но днес много хора, включително и моята скромна личност като член на Управителния съвет на Съюза на народните читалища, изпадаме в затруднение да си отговорим правилно на въпроса: легитимни ли сме ние, легитимен ли е нашият високоуважаван председател г-н Гиньо Ганев?

Любен Русков