Марк Твен
Руски паспорт
Превела Людмила Левкова
ИК Труд
София, 1998
Цена 3000 лева

Мишел Турние
Тримата влъхви
Превела Екатерина Петрова
Летера прима
София, 1998
Цена 3000 лева

Артур Шницлер
Избрани пиеси
Превела София Тоцева
Фама
София, 1998
Цена 6000 лева

Хари Сагс
Величието на Вавилон
Превела Емилия Л. Масларова
Рива
София, 1998
Цена 28 000 лева

Език и литература
Списание за българска и
славянска филология
Брой 1, 1998
София,1998


Съвременник
Списание за литература и изкуство
Брой 1, 1998
Издава Медиа Холдинг АД
Цена 6000 лева

Демократически преглед
Списание на либералната общност
Книга 35, пролет '98
Издава Дружество Гражданин