Декомпозиция се нарича изложбата на британска фотография, представена неотдавна в Софийската художествена галерия. Идеята на куратора на изложбата Андреа Розе е била чрез работите на няколко художници да преодолее разграничението между картина и фотография. Избраните произведения са правени през втората половина на осемдесетте и първата половина на деветдесетте години. Те запазват формата и конвенциите на живописното изграждане, установените традиции от религиозната иконография, пейзажа, натюрморта и историческата картина. Но в същото време ги пародират чрез средствата на колажа, монтажа и необикновено големия формат.
Британските фотографи, особено Хелън Чадуик, Кейт Артън, Леа Андрюс и Тим Хед, създават изображения, които естетизират отпадъци, ненужни вещи, парчета животинска плът и социални митове. Добре темперираният шок е най-впечатляващото в тях.

К