На бурна пресконференция преди 6 години в Министерство на културата специалисти реставратори, защитаващи две противоположни тези за съдбата на Боянската черква, не пестяха обвинения към "другите", към "виновните". Тогава надделя мнението реставраторите да продължат работата си, а при определен режим да се правят посещения, разбира се, планирано, без натоварване. Малцината, успели да посетят след това решение уникалния исторически български паметник, могат да се нарекат щастливци.
На 15 юли т.г. в Министерство на културата отново основна тема на пресконференция бе съдбата на Боянската черква. И на храм-паметника "Св. Александър Невски".
Арх. Емма Москова, най-ангажираният досега към съдбата на историческите паметници министър на културата, направи специално изявление.
Тя подчерта, че Министерството на културата носи отговорност за състоянието на тези два изключително ценни паметника; че новините за тях, които достигат до обществото чрез журналистите, не винаги са точни и подвеждат; че в изпълнение на нейна заповед е назначена експертна работна група, подготвила доклад за състоянието на стенописите в Боянската черква; че експертите са констатирали липса на цялостно мотивирана и защитена концепция за консервационно-реставрационните дейности; че сега черквата ще се постави под системно наблюдение, че не е възможно сам човек да носи отговорност за нея; че е имало сигнали за нередности и назначаването на експертизата не е случайно; че работата по източната черква се спира за две години и ще бъде продължена след конкурс.
От името на експертите председателят на работната група, назначена да даде становище за състоянието на паметника, проф. Любен Прашков проследи работата по съхраняването на уникалните стенописи през този век. И единственото име, което се спомена с някаква заслуга, но и вина бе на ръководителя на реставрационните работи през 30-те години - проф. Кирил Цонев.
А мнозина знаят, че немалко години от живота си на Боянската черква посвети Лозинка Койнова.
Що се отнася до парите за осъществяване на замислите на министерството за Боянската черква и за храм-паметника "Св. Александър Невски", колкото и да е трудно, са осигурени. Не липсва интерес и от страна на чуждестранни фирми за спонсорство и активна помощ. Стабилната носеща конструкция на храма не се нуждае от реставрационна и консервационна работа. Състоянието на дървената конструкция е добро и предполага още десетилетия експлоатация. Експертната група предлага програма за ремонтни и реставрационни работи за времето 1998 - 2000 г. на обща стойност 1 372 750 щатски долара. От всичките 10 000 кв. м площ на стенописи в храма на първо време ще се реставрират 10 процента. За позлатата на купола на храма ще бъдат изразходвани 500 000 долара.
Навремето храмът бил построен с волните пожертвования на българския народ. Сега към идеята за съхраняване и реставрация на храма готовност за помощ проявяват фондация "Бъдеще за България" и една руска фирма.

Маргарита Гочева