ИКОМОС (Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места), като най-голяма в света неправителствена организация по опазване на културното наследство, е научен консултант на всички правителствени организации в тази област. В това си качество той оценява предложенията на различните държави за вписването в списъка на световното наследство; произнася се за състоянието на големите световни ценности и сигнализира за евентуални заплахи, свързани с тях; дава меродавни и най-често решаващи становища за отпускане на международни помощи и др. Във всички тези случаи ИКОМОС се обръща за съдействие към своите 97 национални комитети, които го представляват в съответните държави. Така през 1991 г. бе поискано мнението на Българския национален комитет (БНК) по проблемите на Рилския манастир (тогава той бе лишен от юридическа защита), което послужи за решение на Комитета за културно наследство - задължително за България, ратифицирала Конвенцията за световното наследство.
В началото на 1998 г. ИКОМОС поиска мнението на БНК за състоянието на Боянската църква във връзка с искане на ЮНЕСКО и Комитета за световно наследство. По същото време в Боянската църква вече се извършваше експертиза от държавна работна група, назначена със заповед на министъра на културата. Очерта се следната алтернатива: дали БНК трябва да формира свое независимо мнение по проблемите на световния паметник, или трябва просто да транслира в Париж заключението на държавната комисия? Тази дилема отразява две принципно различни гледни точки към ролята на БНК, а и въобще - на неправителствените организации у нас. От една страна, винаги ще има чиновници, предпочитащи една казионна "неправителствена" организация, която с нищо не оспорва тоталната правота на държавата и е неин удобен клакьор, имитиращ независимост. Обратно, БНК е убеден, че трябва във всички случаи да съхранява своя облик на професионална организация с идеална цел, независима от административна, политическа и комерсиална конюнктура. Защитавайки каузата на консервацията и опазването, той трябва да бъде предан застъпник на културното наследство - като партньор на държавата, а когато съдбата на паметниците на културата повелява, - и като неин градивен опонент. Министърът на културата декларира пред мен своята подкрепа за тази мисия на ИКОМОС и разреши достъпа на наша независима работна група до Боянската църква.
Работната група на БНК с председател проф. Григорий Григоров оцени днешните резултати от над 20-годишната консервационна дейност по паметника. Общата констатация е, че досегашните координирани консервационни усилия са били от решаващо значение за съхраняването и изявяването в още по-голяма степен на универсалната културна стойност и автентичността на църквата и нейните стенописи. В същото време бе преценено, че става все по-належаща необходимостта от постоянен мониторинг на Боянската църква, свързан с методиката, управлението, финансирането, контрола, документирането и др. на паметника в процеса на неговата консервация. Затова се предлага на ИКОМОС да подкрепи пред ЮНЕСКО официалната българска кандидатура за техническа помощ за църквата и да съдейства за реализацията на пилотен проект за мониторинг. Констатациите и предложенията на работната група бяха изпратени в Париж.
Впоследствие бе получен първият резултат от нашите предложения: ИКОМОС ни съобщи, че е дал благоприятно мнение за българската кандидатура за международна помощ, с което нейните шансове силно се повишиха. И наистина, на заседанието си от юни т. г. Бюрото на Комитета за световно наследство одобри, с помощта на ИКОМОС, отпускането на международна помощ в размер на 25 000 щ. д. за Боянската църква. Така намесата на БНК на ИКОМОС показа още веднъж каква може да бъде ползата от една независима неправителствена организация в тази област. Впрочем, само през миналата година БНК успя да осигури международни помощи за български паметници на културата в обем почти равен на годишната държавна субсидия за всички наши паметници. Тази полза прекрасно се осъзнава в развитите граждански общества, където многобройните неправителствени организации с идеална цел, подкрепени от държавата, имат съществен дял в дейността по опазване на културното наследство.

Проф. д-р Тодор Кръстев
председател на БНК на ИКОМОС
и член на Изпълнителния комитет на ИКОМОС