Стефка Кожухарова
Колажи по средата на седмицата
Издателско ателие Аб
София, 1998
Цена 2000 лева

Анатол Франс
Съвременна история
(Под сянката на брястовете,
Върбовият манекен,
Аметистовият пръстен,
Господин Бержьоре в Париж
)
Превела от френски Дора Попова
Колибри
София, 1998
Цена 10 000 лева

Ричард Бротиган
Едно сомбреро пада от небето,
Чудовището Хоклайн
Превела Рада Шарланджиева
Парадокс
София, 1998
Цена 4200 лева

Аманда Лиър
Любовникът Дали
Превела Пенка Атанасова
София, 1998
Цена 4800 лева

Джон Стайнбек
Към един незнаещ бог
Превела Диана Нешева
София, 1998
Цена 3400 лева

Витамин Б
Списание за литература и б...
Брой 2, 1998
София, 1998
Цена 2000