OISTAT обявява петия си конкурс за театрална архитектура. Става дума за световен театър, където трупи от цял свят ще бъдат канени за по два или три месеца, за да поставят собствени продукции. Конкурсът ще започне през септември и ще завърши през март 1999 г. Журито, което има международен състав, ще заседава през април. Обявяването на победителите ще стане в Прага. Въпреки че това е състезание на идеи, мястото, където ще бъде осъществен проектът, е реално и също се намира в Прага. Кандидатите ще получат допълнителни указания за изискванията към сградата на театъра.
На първо време се дават парични награди: първа награда 5000 щатски долара, втора награда 1500 щатски долара и седем поощрителни награди от по 500 щатски долара. Ще бъде издадена луксозна брошура с проектитея на участниците.
Приемането на документите за кандидатстване ще започне от 15 август т.г. При индивидуални заявки се изпраща такса за участие от 15 долара заедно с името и адреса на кандидата. Адресът на OISTAT е:
OISTAT
P.O. Box 117
7550 AC Hengelo
NETHERLANDS
Възможно е страните, където OISTAT има представителства, таксите и молбите за участие да се събират от тях и после парите да се изпращат по сметка в централата в Холандия. Ако има няколко кандидати от една и съща институция, нека бъде изпратен списък с имената и адресите им на горепосочения адрес. Молбите им за участие ще бъдат разглеждани като индивидуални кандидатури.