Пети национален конкурс
за български литургически песнопения
"Нека бъдем по-добри!"

Регламент

1. За участие в конкурса се допускат произведения, посветени на 2000-годишнината от Рождество Христово:
- за смесен или еднороден хор, с или без солист;
- написани след 1985 г. по литургичен текст на черковнославянски или съвременен български език;
- създадени на българска източноправославна църковна музикално-интонационна основа;
- съобразени с каноните на богослужебната практика
- с неусложнена фактура и удобни за изпълнение от любителски църковни хорове;
- с продължителност до 8 минути.
2. Авторите, независимо дали членуват в творчески съюзи, могат да представят неограничен брой произведения в Съюза на българските композитори до 1.11.1998 г.
3. Конкурсът е анонимен. Всяка партитура трябва да съдържа:
- заглавие, темпово означение, вид на изпълнителския състав;
- да бъде копирана в 8 екземпляра, които не се връщат;
- да се придружава от запечатан плик, надписан със заглавието на творбата, и съдържащ: заглавие, година на създаване, трите имена на автора, ЕГН, адрес, телефон.
4. Специалисти (богослови и църковни хорови диригенти) ще допуснат за журиране тези произведения, които са съобразени с регламента и литургическите канони.
5. Журито ще включва трима диригенти на църковни хорове и трима редовни членове на СБК, които не участват в конкурса.
6. Членовете на журито работят самостоятелно, отбелязват върху партитурата своето предложение за степен на класация, подписват се четливо, провеждат общо заседание за взимане на окончателно решение и подписват протокол.
7. Ще бъдат присъдени: една първа, една втора и две трети награди. Възможно е учредяване на допълнителни награди от юридически и частни лица.
8. Разрешаването на проблеми, свързани с конкурса, е от компетентността на неговия организатор - Стоян Бабеков; тел.: 293 18 51; Музикална къща "Ружа".