Нов български университет и Централно и Източно - Европейски център по когнитивна наука организираха в София от 17 до 20 юли Международен семинар на тема "Напредъкът в изследванията по аналогия" и Международна лятна школа по когнитивна наука. На семинара бяха изнесени повече от 50 доклада на изследователи от САЩ, Канада, Япония, Австралия, Великобритания, Германия, Франция, Полша, Швеция и България. Семинарът е интердисциплинарен и на него се обсъждаха човешките способности за откриване на аналогии, възможностите на малките деца, дори на бебетата да правят аналогии, представени бяха и съпоставени различни компютърни модели на разсъждения по аналогия, докладвани бяха резултатите от изследвания на човешкия мозък и по-специално за ролята на челния му дял в преработката на сложни системи от отношения.
Семинарът в София, на който за първи път се срещнаха известни учени от цял свят, занимаващи се с различни области на знанието, с намерението да се опитат да разберат по какви механизми хората правят аналогии е косвено признание за приноса на българските учени в тази област. Той бе финансиран от американското дружество по когнитивна наука, от престижното американско издателство MIT Press, американските военно - въздушни сили и фондация "Фулбрайт".

М. Г.