Софийско лято - цикъл, организиран от агенция "Камерна музика", запълва концертния вакуум през юли и август в столицата, като наред с участието на утвърдени имена в него преобладаващо място имат наши млади музиканти, които учат в чужбина. Като цяло концертите минават на много високо професионално и артистично ниво. В тях тенденцията към интравертност или екстравертност преобладава повече или по-малко в зависимост от влиянието на школата, от която тези млади изпълнители имат възможност да черпят. (Механизмът за уреждане на следване или специализация в чужбина с нищо не е по-улеснен отпреди десет години, например, особено за един среден родител, въпреки че по-голямата част от зрелостниците намират възможност за обучение в чужбина.) В резултат се срещаме с едно ново поколение млади български музиканти, чиято освободеност от утежняващи съдбата му фактори се предава мигновено и в музицирането му. Дори малко в повечко, отколкото се полага за автори-класици - прагматично-волевото начало много често доминира над оставянето да се осмисли и изживее пълноценно звуковият миг. Затова пък липсата на каквито и да било стилови и други по-"задълбаващи" предубеждения ги прави симпатични деца на света без граници.
Без да бъде фаворизиран сред останалите, един от тези концерти привлече вниманието с подходящия избор на програмата както по отношение най-пълноценно представяне на неговите изпълнители, така и с точното вписване в атмосферата и нивото на концертите на "Софийско лято". Двамата изпълнители са Ясен Козев - кларинетист, студент в Парижката консерватория "Пол Дюка", и Светослав Кърпаров - пианист, специализант в Хамбургското висше училище по музика. В първата част на своя концерт те представиха две от най-трудните сонати в репертоара за кларинет и пиано - Хиндемит и Брамс оп. 120 № 2, с естествен за тяхната фина чувствителност стремеж към култивиран звук и пластично фразиране. Възможностите им като камерно дуо тепърва предстои да бъдат разгърнати паралелно с тяхното бъдещо развитие като личности и музиканти. В още по-разкрепостената II част на концерта двамата изпълнители се представиха като композитори. Без да имат каквито и да е комплекси за недостатъчна зрелост, дори наивност за възрастта си с прекрасните си инструментални качества, те изложиха публично своите композиторски търсения. Ясен изпълни своята солова кларинетна соната, Светослав - две свои клавирни пиеси ("Утро" и "Пейзаж"), както и сонатата му за сопран саксофон и пиано (в случая версия за кларинет и пиано) "Споменът за пролетния вятър". Двамата свирещи композитори или композиращи изпълнители направиха една съвместна творба, която носи естественото си заглавие "Импровизация". Младите артисти са в подстъпите на своите по-оформени идеи, но имайки предвид възможностите им да слушат семинари и уроци на големи майстори на съвременността (Светослав слуша лекции по композиция на Георги Лигети, а Ясен - на Жерер Мьоние), чиято прекрасна клавирна соната "Птицата на светлината" чухме през февруари т. г. в София), те ще проправят още по-ясно посоките на своите творчески заложби.
Свежият дух и чувството за съпричастност към света, които се усетиха по време на този концерт, във всеки случай са неотменим елемент на "екологичните" във всяко отношение концерти на бъдещето.
14 юли 1998

Анжела Тошева