Варненско лято

Последните изяви от основната програма на фестивала бяха твърде пъстри, а същевременно и неравностойни. Тук бяха включени двата гастрола - на английския квартет "Алегри" и на френския инструментален ансамбъл от Белфор; честването на академик Марин Големинов, балетната премиера на "Дон Кихот" на Минкус - приятен за публиката спектакъл, осъществен благодарение на радващо много спонсори; заключителните концерти на майсторските курсове.
Открай време и по различни поводи очакванията към гостите са големи. И естествено невинаги те се оправдават. По силата на установените вече връзки с Белфор на фестивала участва и инструментален ансамбъл от този град. Излишно е да се коментира изпълнението, защото то не беше забележително. Съставът е непрофесионален. Събрал е учители по музика в града. Факт, достоен за уважение. Белфорският ансамбъл не претендира да мери ръст. Скромно присъства на отреденото му фестивално място, но е добър пример за културен обмен. И само толкова. Дори и този състав, съсредоточил се предимно върху френската музика, не пропусна да отбележи наш юбилей, включвайки Петте скици за струнен оркестър на Марин Големинов.
Струнният квартет "Алегри" имаше някои предпоставки да функционира като тежка артилерия: музикантите от състава му са завършили Кралската академия в Лондон, съществува от 40 години, най-възрастният му член (р. 1926 г.) е възпитаник на легендата Пабло Казалс; всички изпълнители свирят на майсторски инструменти; а и програмата заслужава особено внимание - освен Хайдн опус 77, звучаха Бритън опус 94 и Равел - Квартет във фа. Музикантите безспорно са добри и притежават култура на ансамблово музициране, показаха още неагресивност и толерантност в маниера си на музикално общуване. И това ги обединяваше. Оттук нататък започват различията: стиловата характерност не беше общ приоритет, това се отнася и до основната техническа предпоставка - ансамбловата точност, и до осъществяването на обща изпълнителска идея.
В годината на Марин Големинов и "Варненско лято" прояви подобаващо внимание. Освен спектакъла на "Нестинарка", представен от балета на Русенската опера и Варненската филхармония (диригент Камен Големинов), беше организирана творческа среща с композитора и негов авторски концерт. Този концерт, изнесен от млади хора, ком който вероятно с удоволствие се е присъединил и проф. Павел Герджиков, и начинът, по който премина, породи един чисто човешки и обичаен в живота сантимент, свързан с приемствеността между поколенията.
Ежегодно интерес предизвикват и заключителните концерти на Лятната академия. Въпреки "грешките на растежа" и на обучението преимуществата на младото, талантливото и целенасоченото поколение са несравними.
Концертът на Татяна Колева (маримба, ударни) се открои с програмата си, съставена от съвременни творби, сред които беше и известното тихо парче на Мортън Фелдман за ударни "Кралят на Дания". Татяна Колева, удостоявана с национални и международни награди по специалността си, е сръчна, много жива и контактна изпълнителка. Към професионализма й вероятно в бъдеще ще се добавят още артистична яркост и онази характерност, без която "постмодерните страници" от музикалната литература дори на начално ниво на контакт с публиката остават безсмислени. Имам предвид и факта, че повечето от така стилово определената музика е първо мода, след това - някакво хрумване.

Милена Божикова