Австрийските театри стават холдинг

Социалистическата партия и Народната партия в Австрия, които са коалиционни партньори, се споразумяха за структурния модел на системата на общинските и държавни театри. Според този модел ще бъдат въведени надзорни съвети, които ще упражняват по-строг икономически контрол, както и зрителски комисии, чрез които ще се даде думата и на публиката. Мненията, изразени от тези зрителски комисии обаче ще имат само препоръчителен характер. Комисиите няма да имат правото да се месят в репертоарните планове на художествените ръководители. Надзорните съвети освен че ще упражняват икономически контрол, ще трябва да следят и за спазването на културната поръчка, отговаряща на интересите на обществеността. Законът трябва да влезе в сила от 1 септември 1999 г. Новата структура на общинските и държавни театри в Австрия обхваща четири дружества с ограничена отговорност, от които по едно за Държавната опера и за оперетата във Виена, едно общо за "Бургтеатер" и за "Академитеатер", както и едно с обслужващи функции. Те са обединени в холдинг, в който ще влизат най-много шест или седем души. Смята се, че новият модел ще укрепи позициите на отделните театри. Всички приходи, заработени от съответните театри, си остават за тях.

И.И.