Новият директор на Националния исторически музей Иля Прокопов е роден на 17 януари 1952 г. в с. Милковица, Плевенско.
Завършил е специалността история в СУ "Св. Климент Охридски". От 1987 г. е директор на Историческия музей в Кюстендил.
На 28 юли т.г. комисия на Министерство на културата с председател зам.- министър Николай Поляков, без право на глас, и членове: проф. Веселина Инкова - НХА "Н. Павлович"; ст. н. с. Димитър Драганов - директор на Историческия музей в Ямбол; ст. н. с. Михаил Грънчаров - директор на Историческия музей в Плевен; н. с. д-р Александър Минчев - директор на Историческия музей във Варна; проф. Стефан Кожухаров - директор на Института за литература при БАН; Полка Александрова - началник управление "Правно-нормативно" в МК; Гинка Тивчева - главен експерт в управление "Музеи, галерии и изобразителни изкуства" в МК проведе конкурс за директор на Националния исторически музей по документи, без събеседване и оценка на представените концепции на четиримата кандидати : Божидар Димитров, Теофана Матакиева, Иля Прокопов и Кръстьо Гиргинов за директор на Националния исторически музей в София.
Най-много точки - 531, събра Иля Прокопов.

К