На ул. Балша 1 в кв. "Ив. Вазов", където се намира новата административна сграда на фондация "Отворено общество", на специална пресконференция бе представен годишният отчет за дейността й през 1997 г. Тя е единствената, която най-подробно запознава обществото с сумите и начините, по които получава средства от частни лица и обществени институции.
Одобреният от Институт "Отворено общество" - Ню Йорк, бюджет за българската фондация за 1997 г. бе 14 700 000 млн. щатски долара. Тези средства надвишават значително получените през предишните години - 4 000 000 млн долара за периода 1990 - 1993 г. ,6 000 000 млн. през 1994 г., 8 000 000 млн. през 1995 г. и 9 500 000 млн. през 1996 г.
В списъка на дарителите влизат фондация "Чарлз Стюарт Мот" - 300 000 долара, Комисията на Европейския съюз (програма ФАР) - 32 000 долара, Райна Кабаиванска - лично дарение от 14 000 долара, Снежина Аврамова - 4600 долара и др.
През 1997 г. са подкрепени над 2500 проекта, от които 1200 колективни и 1300 индивидуални, обособени по 26 фонда и програми, 40 международни програми на мрежата фондации "Сорос" и 4 еднократни проекта в подкрепа на гражданското общество, реформата в образованието, публичната администрация и правната уредба, културата и свободния обмен на информация.

М. Г.