Между адаптацията и носталгията

Българските турци в турция

Съставител Антонина Желязкова

Трети том от цикъла
Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите

Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия

София, 1998