Брой 32, 14 август 1998 г.

Културен коктейл
Постмодерна Култура

Вградени ноти, Екатерина Дочева (музикални записи)
Думи с/у думи, Милена Кирова (литература)
От пръв поглед, Борислав Колев (кино)

Почина Тодор Живков, Христо Буцев
6 август - 53 години по-късно, Лиляна Деянова
Мълвата около Боянската черква, Лозинка Койнова-Арнаудова
Мост (1), разговор с Владимир Левчев
Мост (2), разговор с Цвета Софрониева

Шнитке: Аз нямам своя страна..., Мария Костакева
In memoriam- Алфред Шнитке

In memoriam - проф. Атанас Михайлов
In memoriam - Благой Иванов
In memoriam - Драгомир Петров