Национализацията на герба

"Невероятно, но факт!" Българското правителство на приватизацията и реформата национализира авторски права на български художници. При това на автори, които са създатели на най-важния държавен символ - герба на Република България.
Авторите Чапкънов и Гогов са спечелили конкурс, обявен от Народното събрание, като идейният им проект е награден с установена за дейността им парична сума. Последната обаче не отнема (откупва) авторските им права върху държавния герб като негови създатели. Тя е награда, предварително уговорена за отличения и спечелил доверието на експертната комисия. Авторските права върху държавния символ следва да бъдат откупени от държавата. Последната в лицето на Министерството на държавната администрация предпочита да заобиколи авторските права на Чапкънов и Гогов за възпроизводство и изпълнение на създадения от тях продукт, като към спечелилия конкурса тандем прибави "съавтор" от "Бояна филм", който да изпълни пластичния вариант. Последователен в отстояването на авторските права на творците остава само Съюзът на българските художници в лицето на своя председател Любен Зидаров. "По неизвестни причини Министерството на държавната администрация възлага на предприятие "Бояна филм" изработване на пластичен проект на приетия герб на друг скулптор, който на практика работи върху проект, който не е негов, при това без съгласието на авторите. Такъв прецедент не съществува в художествената практика и последиците са защитени от Закона за авторското право. Съюзът на българските художници застава зад правата на двамата автори и при съдебно решение ще им окаже правна защита." Всичко това е извършено от държавната администрация на Марио Тагарински без знанието и съгласието на авторите, без да се използва специализираният комбинат на Съюза на българските художници за реализация и производство на подобни продукти и с един-единствен мотив - няма време! Няма време за какво и за кого?
Освен посочените права авторите притежават и правото на респект, което им позволява да прекратят възпроизводството на художествения продукт при преценка, че се нарушава неговата естетическа или историческа стойност. Правото на респект е валидно (поне в континенталната правна система) и при изцяло продадени авторски права. Едва ли е необходимо детайлно да познаваме европейското законодателство, за да забележим, че авторските права на Чапкънов и Гогов са нарушени както по българското, така и по европейското законодателство.
Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) дава достатъчно гаранции (в случая) за защита на авторите на художествени и интелектуални продукти. Проблемът е в прилагането и спазването му от прикрепящи се към проекта "съавтори" и администратори едва в тази му фаза, когато би трябвало да се осигури финансовото възнаграждение за положените от авторите творчески усилия. С други думи - да се гарантира и подсигури трудът на твореца, което е и смисълът за съществуването на авторски и сродни права, уредени със специален закон през 1993 година.
Един чисто човешки въпрос, лишен от експертния изказ на специалиста. Каква държава сме ние, след като не можем да оценим и заплатим труда дори на авторите на държавния герб?

Иван Димов