Проф. Анастас Михайлов

И бай Насо се запъти...
Ние, оставащите театрали, отглеждани и оглеждани само до преди година от Него, за пръв път пристъпвахме след него. Бучките пръст трополеха по дървенията, сякаш искаха да му кажат неказаното до днес. Ние, оставащите, си взехме по мъничко от караисенската му усмивка и се запътихме. Към незнайната си среща с него. По Пътя...
Сбогом, Учителю.

Богдан Красински