Алфред Шнитке - живот в дати

1934 - 24 ноември, роден в Енгелс на Волга - син на волжсконемска майка и на баща евреин, роден във Франкфурт/Майн, заживял със семейството си в СССР от 1926 г.
1946 - Започва музикалното си образование във Виена, където бащата работи като журналист и преводач
1948 - Преместване в Москва. Учи пиано и теоретични дисциплини
1953-1958 - Студент в Московската консерватория
1956-1963 - Първи концерт за цигулка
1961 - Член на Съюза на композиторите
1962-1972 - Преподава оркестрация и композиция в Московската консерватория
1962-1984 - Работи като композитор на филмова музика
от 1962 - Публикува статии за съвременни композитори и в областта на музикалната теория
1966 - Първи струнен квартет
1968 - Втора соната за цигулка - Quasi una sonata - начало на полистилистичния начин на композиране
1969-1972 - Симфония No 1
1974-1975 - Реквием
1977 - Кончерто гроссо No1; първа възможност от детските години за пътуване в Австрия и Германия като чембалист и пианист на литовския камерен оркестър
1979 - Симфония No 2 "Свети Флориан" за камерен хор и оркестър
1980 - Гост-доцент във Виенското висше училище за музика и изпълнителски изкуства
1981 - Член на Западноберлинската академия на изкуствата
1982 - Приема католическата вяра във Виена
1983 - Кантата по "Историята на д-р Йохан Фауст"
1984 - Симфония No 4 за солисти (хор) пиано и оркестър
1985 - Инсулт
1986 - "Пер Гинт" - балет в три действия
- Член на Баварската академия на изящните изкуства
1987 - Първа соната за пиано
- Член на Кралската шведска музикална академия - Стокхолм
1989 - Почетен член на Свободната академия по изкуствата - Хамбург
1989-1990 - Ученик в колежа по музикознание в Берлин
- Приева клас по композиция в Хамбургското висше училище за музика
1990 - Концерт за виолончело No 2. Става гражданин и на Германия и оттогава е с двойно поданство
1991 - "Живот с идиот" - опера, премиера в Амстердам
- Кончерто гроссо No 5
1993 - Симфонии No 6 и 7; Кончерто гроссо No 6
- Почетен член на Кралската академия в Лондон
- Руска културна награда
1994 - Инсулт. Фестивали на неговото творчество в чест на 60-годишнината му в Утрехт, Хамбург, Лондон, Сткхолм и Москва с многобройни световни премиери
- Между тях - и Симфония No 8
- Според статистиката - най-изпълняваният съвременен композитор в света
1995 - "Джезуалдо" - опера, премиера във Виена
- "Историята на доктор Йохан Фауст" - опера, премиера в Хабмург
- Световна премиера на Communio II - част от "Реквием на помирението", създаден с още 13 композитори
1996-1997 - Симфония No 9
1998 - 3 август, умира в Хамбург