Постмодерна Култура

Изкуство в контекст:
следвоенна Централна Европа

Пиотр Пиотровски

Постекспериментализъм
Яра Бубнова

За пътя, номада и имигранта
Анджей Туровски

Пътници без покой
Александър Басин