В Американския център в София от 12 до 14 август се проведе конференция "Различни подходи към законодателството, свързано с достъпа до информация". Участваха представители на неправителствени организации, журналисти и служители от пресцентрове. Джейн Пенфолд от посолството на Великобритания представи основните теми на дискусиите по проектозакона за достъпа до информация в Обединеното кралство. Дейвид Хаас, журналист от вестник "Индианаполис Стар", и Дийн Крукбърг, преподавател от Университета на Северна Айова, говориха за американския опит от десетилетното функциониране на Закона за свободата на информацията. Нели Огнянова от Института за правно развитие и представителите на "Програма достъп до информация" Гергана Жулева и Александър Кашъмов изложиха своите концепции за българския проектозакон, който предстои да бъде създаден.
В САЩ законът за свободата на информацията е приет през 1966 г. като гаранция за свободата на изразяване. В него има само девет изключения, свързани предимно с националната сигурност, личната неприкосновеност и търговската тайна. Във всички останали случаи правителствените учреждения са длъжни да осигуряват исканите от гражданите сведения. Целта на този закон е да осигури на обществото възможност за пряк контрол върху работата на държавата, а и на отделните граждани достъп до персоналните сведения, които са събирани за тях (ако се окажат недостоверни, всеки може да настоява за коригирането им). Принципът за свободата на достъпа означава, че гражданинът не е длъжен да мотивира потребността от информация, но учрежденията са длъжни да мотивират евентуалния отказ. Журналистите, ако докажат, че търсената от тях информация представлява актуален интерес на обществото, се ползват с привилегии при заплащането на копията от документи. Благодарение на всичко това законът за свободата на информацията в САЩ се е превърнал в незаменимо средство при журналистически разследвания. Заради развитието на дигиталната комуникация е приет и закон за електронната свобода на информацията. Големите правителствени агенции вече са изградили свои уебсайтове и са включили в тях формуляри за искане на информация по електронната поща.
Конференцията бе водена от Джеймс Хатчесън, съветник по печата и културата при посолството на САЩ. Тя постигна целта си - да прерасне от слушане на доклади в свободен дебат. В него ясно прозвучаха различните тези, които ще се сблъскат при обсъждането на закона за достъп до информация (предвиден в правителствената "Стратегия за изграждане на модерна административна система на Република България"), главно по линия на необходимостта държавата да се откаже от "тайнството на властта" в областта на администрацията. Дискусията в Американския център показа, че предстои нелек, но особено важен дебат; че още е рано да бъде забравен негативният опит от приемането на законите за радиото и телевизията и за телекомуникациите.

Борислав Борисов