Из Пътеводител на
културологическия стопаджия

181.
Съзнателният гражданин е опора на Империята и при всеки негов сигнал за нередност Империята тутакси отвръща на удара. Така са учели учените и държавниците и всички естествено са приписвали на Кунфудзъ, каквото им отърва. Но Учителят никога не е твърдял, че гражданинът трябва да оглупее или дотам да се втренчи в подробностите около подредбата на Империята, та да забрави кой снима филма. Конфуцианци са били и педантично предани, и образцово корумпирани чиновници, и много интелигентни и радикални дисиденти.
Предлагаме сатиричен откъс на един от най-известните поети и калиграфи от периода на монголското владичество Лю Дзи (1311-1375), дълбоко навлязъл в конфуцианските класически книги, а като баланс се занимавал и с астрология. Доживял до идването на династията Мин и спомогнал за нейното установяване. Отначало бил доверено лице на Императора, съветник и приближен. После обаче, закономерно, се намесили съперници, а както се знае, Синът на Небето винаги може да бъде подлъган, така че почитания за "ухаещия на древност стил" поет и съветник бил отровен. Със знанието на Императора (всъщност същият онзи, който измисля т. нар. стражи с брокатени дрехи /дзиниуей/, нещо като политическа полиция, шпионираща висшите сановници).
Та Лю разказва за един продавач на портокали, чиято стока била винаги като току-що набрана, свежи, блестящи зиме и лете портокали, твърди като нефрит и със златист отблясък. Но отвътре презрели и сухи като пашкули. Ставали само за приношение на боговете или за декоративни цели. И когато, възмутен от това нагло нарушаване правата на потребителя, гражданинът на Поднебесната се обърнал към продавача и го попитал, кои глупаци си мисли, че лъже, продавачът отвърнал:
"Господине, работя тази работа от двадесет години и с нея си изкарвам хляба. Аз продавам, светът купува. А пък сега трябва да узная, че видите ли, вие сте най-честният човек тъдява, а аз най-големият мошенник. Може би пък да се огледате малко по-надалече. Седналите върху тигрови кожи стражи с прътове се правят на пазачи на държавата, но нима те могат да се мерят със старите воини? Днешните министри с дългите, подшити със сърма роби, застанали като стълбове на закона, нима притежават нещо от мъдростта на древните съветници? Надигат се демонични сили, но никой не може да се справи с тях. Хората тънат в мизерия и никой не може да им помогне. Свещениците са корумпирани и никой не може да ги озапти. Законите не действат и никой не иска да ги подмени. Нашите държавници ядат от хляба на държавата и нямат срама. Седят си в огромни зали, возят се с пищни екипажи, напиват се като хамали и се тъпчат с най-скъпа храна. Нима всеки един от тях не внушава почтителност с достолепния си вид? Отвън целите в злато и скъпоценни камъни, а отвътре изсъхнали пакшули. А вие, господине, не обръщате внимание на тези неща, ами сте взели да се занимавате с моите портокали."
"Нямах какво да му отвърна" - обяснява авторът и се презастрахова - "Дали просто беше изкуфял от възрастта, или искаше да се измъкне и отвлече вниманието ми от стоката си?"
Та когато тези корумпирани монголски завоеватели са изгонени, преданият на родината поет са втурва да помога на новия, наш си, китайски си, император, който обаче скоро го отравя. А искат интелигенцията да помага. Някои се подлъгват; други следват примера на Джуандзъ и волно и незаинтересовано се валят из калта, като биволите, но често нагълтват излишна мръсотия; някои пък се увличат по екзотични религии. Все интелигенти - Сю Гуанци (1562-1633), покръстен от мисионера Жан дьо Роша, приел християнското име Пол. Превел научен трактат и открил идентичността на методите на европейската и китайска тригонометрия, Ян Тингуан (1557-1627) първо се захласнал по чан-будизма, после срещнал отец Никола Триго и се покръства в християнската религия, приел името Мишел (произвася се Ми-Ша). Написал трактат за преимуществата на християнството пред будизма. (Днес пък други Ми Ша пишат обратното.) Ли Джъдзао, покръстен от най-прочутия йезуитски мисионер Матео Ричи, написал трактат за откритата по онова време в Сиян несторианска стела от VIII в.
А Дворът се забавлявал главно с механичните часовници, донесени предвидливо от йезуитските мисионери и Матео Ричи по-късно бил обявен за патрон на китайските часовникари, а през ХIХ в. бил почитан в Шанхай като Бодисатва Ричи. Но тези играчки са само забавата, иначе китайските държавници се интересували от картография, математика и астрономия. Нищо че още от III в. китайската астрономия използвала принципите на днешната, модерна наука, а не тези на Птоломей, към които се придържали йезуитите. Подробности. Всички си падат по новостите и обичат да заимстват дори това, което си го имат. Кръгът се затваря, но пък колелото се върти. Я какъв номер им извъртяха с барута.
"Нито една игла не е остра и от двата края", китайска поговорка.

Мария Груева