1968-1998 Култура

Човекът вече е излетял в Космоса. След една година ще стъпи на Луната. Има още пет години до първата петролна криза - човечеството все още е в невиждан икономически и духовен ентусиазъм. Възможностите изглеждат неограничени - но какво да прави Човечеството с Неограничени възможности?
Направи 1968 година.
В сблъсъците на 1968 се родиха нови свободи и нови културни парадигми; двете суперсили - СССР и САЩ, загубиха своя ореол на борци за свобода.
В този брой публикуваме бегла хронология на тази бурна година


'68, '89 и отсамничеството
Георги

Насилието на въпросите
Романо Луперини

McWorld срещу демокрацията

Бенджамин Барбър