Германски стипендии
за журналисти

Свободният университет в Берлин заедно с редица известни германски фондации и компании обявява програма за журналисти от Източна и Западна Европа.
Приемат се кандидатури на утвърдени журналисти от Европа, които биха прекъснали своята кариера заради една година интензивно учене, за да опознаят Берлин в особено интересния период на преход. Програмата ще продължи два академични семестъра от октомври 1999 г. до юли 2000 г. Стипендии ще бъдат предложени на щатни и свободно практикуващи журналисти с професионален опит. Кандидатите трябва да представят предложение за академичен или журналистически проект, който желаят да реализират в Берлин (например книга) и списък на предметите, които биха искали да изучават. Преди започването на курса от кандидатите ще се изисква да покажат владеене на немски език.
Стипедиите са за по десет месеца и са два вида: стандартна по 3000 DM месечно и голяма - 5000 DM месечно. Пътните разходи до и от Берлин ще бъдат заплатени. Курсът включва и предварителна 10-дневна обиколка на Германия.
Повече информация и формуляри за кандидатстване на адрес:

Europaisches Journalisten Kolleg/European Fellowship Program
Freie Universitat Berlin
Susanne Fengler M.A.
Malteser Str. 74-100
D - 12249 Berlin
Germany

тел.: +49-30-7792-450
факс: +49-30-776-10-14

http://ejk.kommwiss.fu-berlin.de
office@ejk.kommwiss.fu-berlin.de

Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 1998 г.

К