Решения на Колегиума на Министерството на културата
за отпускане на финансови средства за най-неотложни ремонти по обекти на културата

На своето заседание, състояло се на 14 август 1998 година, Колегиумът на Министерството на културата утвърди размера на финансовите средства и списъка на обектите за неотложни ремонтни дейности. Общата сума е в размер на 870 200 000 лева. В списъка са включени 39 културни института.
30% от утвърдените средства ще бъдат предоставени веднага на културни институти за започване на ремонтните дейности, а остатъкът ще бъде преведен след предоставянето на отчетните документи за извършените дейности.
Списъкът на най-неотложните средства за основни ремонти включва следните културни институти:
ДТ Добрич - покрив и електрическа инсталация - 22 000 000 лв.
ДТ Кюстендил - покрив - 14 000 000 лв.
ДТ Ловеч - отопление - 5 000 000 лв.
ДТ Силистра - покрив - 17 000 000 лв.
ДКТ Силистра - покрив - 5 000 000 лв.
ДТ Монтана - покрив и отопление - 56 000 000 лв.
ДТ Враца - покрив - 55 000 000 лв.
ДТ Сливен - покрив (частично) - 20 000 000 лв.
ДТ Хасково - покрив - 17 000 000 лв.
ДТ Плевен - покрив, отопление - 17 000 000 лв.
ДКТ Бургас - 99 000 000 лв.
ДКТ Пловдив - покрив - 20 000 000 лв.
ДКТ Стара Загора - покрив - 20 000 000 лв.
ДКТ Видин - отопление - 3 000 000 лв.
ДТ Варна - покрив - 40 000 000 лв.
Филиал "Варненска комуна - покрив - 7 000 000 лв.
ДТ Бургас - паропровод, покрив - 55 000 000 лв.
Театрална работилница "Сфумато" - покрив - 3 000 000 лв.
Държавен сатиричен театър - отопление - 3 000 000 лв.
ДТ Благоевград - покрив - 4 000 000 лв.
ДТ Кърджали - покрив - 2 000 000 лв.
Родопски ДТ Смолян - покрив - 10 000 000 лв.
Музикално-драматичен театър Велико Търново - отопление и покрив - 5 000 000 лв.
КТ Пазарджик - покрив - 2 000 000 лв.
КТ Добрич - покрив - 1 000 000 лв.
КТ Търговище - покрив, отопление - 7 000 000 лв.
КТ Кърджали - покрив - 3 000 000 лв.
КТ Шумен - покрив - 1 200 000 лв.
КТ Варна - укрепване на сградата - 15 000 000 лв.
ДТ Търговище - покрив - 40 000 000 лв.
Държавна опера Русе - покрив - 57 000 000 лв.
Софийска опера и балет - покрив - 45 000 000 лв.
Народен театър "Иван Вазов" - покрив - 8 500 000 лв.
Национална галерия за чуждестранно изкуство "Св. Св. Кирил и Методий" - ремонт на климатична, отоплителна и В и К инсталация - 90 000 000 лв.
Национален институт за паметниците на културата - ремонт на покрив и сграда - 25 000 000 лв.
Българска национална филмотека - общи ремонтни работи - 57 000 000 лв.
Политехнически музей - покрив, ремонтни работи - 3 500 000 лв.
"Боянска църква" - ремонтни работи на административна сграда - 3 500 000 лв.
Музей "Шипка - Бузлуджа" - покрив - 2 500 000 лв.
НБАП Созопол - 10 000 000 лв.

K