До петък, 28 август, протестните действия на български поети, писатели, издатели и читатели срещу решението ЕТ "Павлина Никифорова" да освободи офиса в Полиграфическия комбинат "Димитър Благоев 2" може и да бъдат преустановени. Така се случи, че през последната година именно г-жа Никифорова бе необходимото мостче между издателите и читателите в страната. Незаменими хора няма, но все по-трудно се намират такива, които работят най-вече в името на духовното. Засегнатите подозират не дотам чисти помисли в настояването на г-жа Галина Томова-Станкева от ЕТ "Еквус Арт" да бъдат освободени въпросните щандове. От своя страна и тя е направила немалко за издаването на добра българска и преводна литература.
От бедност ли, от алчност ли, но нещо много сериозно пречи на две работещи в името на една кауза институции да намерят общ език.

М. Г.