Културен коктейл

Факти, факти, факти

E-mail от Австралия до редактора
Лятната академия по дирижиране, Екатерина Дочева
Промени в Столичната библиотека, Маргарита Гочева
Докладът Нашето творечско многообразие, Таня Петрова
Започва фестивалът Любовта е лудост
Напразните усилия на музиката, Ива Бончева
Фотоваканция '98
Протести на писатели и издатели
Пари за ремонти на културни обекти
Германски стипеднии по журналистика