Михаил Неделчев
Раздробяване на наивния консенсус.
Критика на политическото
и на негови медийни образи.

Издава Дружество Гражданин
София, 1998


Херман Хесе
Степният вълк

Превела Недялка Попова
Хемус
София, 1998
Цена 6000 лева