Диригенска Култура

Добрин Петков - диригентът жрец
Боянка Арнаудова

Епохата Васил Стефанов
Румяна Каракостова


Тук не работим, тук се борим
Разговор с Георги Димитров, главен диригент
на Пловдивската филхармония