Иван Русев навърши 70 години

Годините поприведоха този едър мъж, прекараха го през изпитания и болки, но той съумя да съхрани упоритото си любопитство към живота, към духовността, към хората.
Иван Русев е от онези не много на брой театрали от своето поколение, които останаха с чисто лице и които могат спокойно да гледат колегите си в очите. Той е човек с кауза. Сега може би неговата кауза може да се определи с други думи, но в годините на неговата активност тя се наричаше "антидогматизъм". Още в онези години той беше толерантен към различните погледи към света, към индивидуалните изразни средства на творците, убеден беше в правото на талантливия да следва свой път в изкуството. И днес продължава да посреща с доверие младите в театъра, показвайки необичайна широта във възгледите. Никога не е приемал художествената небрежност.
Бай Иван трябва да напише своите спомени. Нищо човешко не му е било и не му е чуждо, нищо от красотата на живота не е минало покрай него, самоиронията и хуморът му са известни. Не зная какви ще бъдат неговите спомени, но съм сигурен, че в тях няма да има лъжа. Това и преди, и сега не е малко.
Да си жив и здрав, бай Иване!

Никола Вандов