Народна памет е проект на Института за социални ценности и структури "Иван Хаджийски" и BBSS Gallup. Миналата седмица част от екипа даде пресконференция в агенция "Балкан", за да потвърди намерението си да събере, съхрани и обработи лични свидетелства от епохата на "реалния социализъм" - 50-те - 80-те години. Според авторите на проекта личните дневници на "обикновените хора" ще са предпочитани пред тези на знаменитостите. А събраните материали ще бъдат основата за създаването на една нова, неофициална история на "реалния социализъм". Този архив ще бъде полезен на социолози, политолози, културолози, които чрез биографичния метод изучават обществото. Най-често историята на нациите се изгражда на базата на биографиите на институции, известни лидери, политици и общественици, а в сянка остават съдбите и биографиите на обикновените хора, които не са имали шанса или случая да попаднат сред знаменитостите. На проект "Народна памет" сътрудничество оказва Главно управление на архивите при Министерския съвет. Новата инициатива ще допълва държавната институция в областта на опознаването на неофициалната памет на българската нация. Всички, които биха желали да предоставят свои или на роднини архиви, могат да се обръщат към екипа на проекта, който има офис в София.
Тази инициатива има и своите противници, които подозират екипа в не дотам идеални цели - злоупотреба, спекулации с достоверността, манипулиране на общественото мнение, корист... Осведомените знаят, че всяка информация е добра инвестиция и че който притежава миналото, той ще владее бъдещето.

М. Г.