Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Пътуване до Погановския манастир, Диана Попова
Проектът Народна памет
Скулптурен симпозиум в Илинденци, Маргарита Гочева
Пермско злато за български балетисти, Анелия Янева
Пловдив в Европа и обратното, Екатерина Дочева
Конференция за европейското мирянство
Новият вестник Музика Viva, Елена Драгостинова
Павел Койчев на 60 километра от София