Бенедикт Андерсън
Въобразените общности

Размишления върху произхода и
разпространението на национализма

Превела Яна Генова
ИК Критика и хуманизъм
София, 1998