Наръчник на хакера
Издателство Веси
София, 1998
Цена 4500 лева

Робърт ван Хюлик
Пирон в главата
Превел Явор Въжаров
ИК Труд
Цена 3800 лева

П.Г. Удхаус
Ах, този Джийвс
Превела Савина Манолова
ИК Колибри
София, 1998
Цена 3500 лева

Михаил Зошченко
Маймунски език
Превела Таня Балова
ИК Труд
София, 1998
Цена 3500 лева

Ким Филби
Моята тайна война
Автобиография на
разузнавача на ХХ век
Превела Красимира Стоичкова
ИК Труд
София, 1998
Цена 5900 лева

Изкуство
Списание за изобразително изкуство
Брой 52-53, 1998
Издава рекламна къща АЯ
София, 1998
Цена 3000 лева

Списание Ек
Издание на Агенцията
за българите в чужбина
Брой 3, 1998
София, 1998