DIID - германската служба за академичен обмен съвместно с Гьоте институт в София отбелязаха успешното приключване на организирания от 10 август до 4 септември т. г. за първи път в България едномесечен курс по немски език за студенти от висши учебни заведения от цялата страна. Кандидатите за участие в курса са подбрани според предварителните им познания и готовност да изучават немски език на по-високо ниво. Разходите за 30-те студенти - хотел, дневни, лекторски са поети изцяло от DIID - Бон. Осъществяването на този пилотен проект и изключително доброто представяне на заключителния тест на участвалите студенти дават основание на организаторите да мислят и за неговото обогатяване в бъдеще. Подобни образователни курсове ще се провеждат и в Германия, също за сметка на организаторите.
Г-н Лангер - културен аташе на посолството на Германия, на специално тържество миналата седмица изрази задоволството си от добрите резултати на българските студенти в овладяването на немския език, в изучаването на немската култура и готовността на неговата страна да помага на желаещите в тази насока.

М. Г.