Георги Каприев,
Петър Змийчаров

Иван Ненов: Много лично

Издателство ЛИК
София, 1998
Цена 2900 лева