Напусна българския театър режисьорът Цветан Велев.
Той посвети живота си на театъра в Разград. Трябваше да преодолява много предразсъдъци и трудности.
Сбогом, труженико.

Н.В.