Отношението "медии - право" бе в центъра на международната конференция "Институционални гаранции за свободата на изразяване", която се проведе на 17 юли 1998 г. в София.
Организирана в рамките на проекта "Медии - права и право" от фондация "Приложни изследвания и комуникации" (съвместно с фондация "Отворено общество", Съюз на съдиите в България, Международния център за юридическа защита на правата на човека - Интерайтс в Лондон и Международния институт за демокрация в Страсбург), конференцията провокира прависти и журналисти да търсят диалога по свободата на изразяване в България.
Основните доклади бяха представени от г-н Ван Луун - секция "Медии" в Дирекцията по правата на човека към Съвета на Европа, г-н Димитър Гочев - член на Конституционния съд и на Европейския съд за правата на човека, г-н Йонко Грозев - Български хелзинкски комитет, г-н Радомир Чолаков - главен секретар на БНТ, г-н Георги Лозанов - член на НСРТ, г-жа Кина Чутуркова и г-н Румен Ненков - съдии от Върховния касационен съд.
Дебатите се разпростряха от видовете юридическа отговорност на журналиста, през гилдийното саморегулиране на журналистиката, до проектозакона за радио и телевизия.
Големият смисъл на събирането на прависти и журналисти бе във взаимното изясняване на позициите и, може би, в началото на общо мислене за създаване на една истински демократична среда, в която основни цивилизационни постулати като правото на изказ и на получаване на информация, истинността на медийното съобщение, защитеността на личния живот и т.н. са гарантирани не само от Конституцията, а и от практиката - медийна и съдебна. Т.е. от високия професионализъм на прависти и журналисти.
Представяме ви част от докладите и дискусията на конференцията.

К