Медийна Култура

Основни казуси
пред Националния съвет за радио и телевизия


Международната конференция
Институционални гаранции
за свободата на изразяване
:

Трите загуби на четвъртата власт
Георги Лозанов

Свободата - за журналистите или за всички?
Радомир Чолаков

Виновен до доказване на противното
Кина Чутуркова

Отговорността - за репортера или за редактора?
Максим Бехар, Борислав Борисов, Драгомир Йорданов