Министерство на културата
Национален център за театър

Обявява трета сесия за 1998 г.
за финансиране на театрални проекти за драматични и куклени театри на обща сума 250 млн. лв.
Конкурсът е открит за регистрираните в Националния център за театър театрални трупи и организации.
Краен срок за подаване на документите за кандидатстване е 9.10.1998 г.
Допълнителна информация на тел. 86111/в. 239; 9870451