Как да преодолеем частното пространство? е темата, над която работи тазгодишният летен университет, организиран от Фондация "Отворено общество" - София, и "Transeuropeen" - Париж. Негови съдиректори от българска страна бяха историчката Диана Мишкова и културологът Ивайло Дичев от СУ "Св. Климент Охридски". В продължение на три седмици, от 17 август до 5 септември, 30 студенти от балканските страни и над 15 преподаватели от цяла Европа дискутираха проблема за публичността в контекста на балканските култури, политическа обстановка, социални отношения. Провеждащ се в България за втора година, университетът е уникален със своя интердисциплинарен подход към водещата тема и с възможността да предостави открит форум за срещи и общуване на студенти във втората, третата или четвъртата година от своето обучение, идващи от различни, често намиращи се в политически конфликт помежду си, балкански страни. Затова и университетът се провежда в Пловдив - градът, чиято история го е превърнала в уникално място на среща и съжителство на различни култури.
Сред поканените за тазгодишния летен университет лектори бяха: Биляна Касич с темата "Жените на Балканите", Богдан Богданов - "Гражданско общество, частно и публично", Жан-Луи Лоурънс - "Рискът на идентичностите", Иван Кръстев - "Що е публично пространство?", Патрик Серо - "Публичното пространство и илюзията за частния език на истината", Александър Кьосев - "Метафори на семейството и агресията в публичния дискурс", Растко Мочник - "Създаване на алтернативни публични пространства" и др. Работните семинари стимулираха студентите, следващи различни университетски специалности - история, философия, право, социология, международни отношения, културология - в усилието им да намерят общ език, който да направи възможен диалога между различните научни дисциплини и култури. Програмата на университета предостави възможност на студентите да общуват интензивно със своите преподаватели и да формират работни групи, които и след края на трите седмици в Пловдив ще продължат да работят съвместно. Така университетът се превърна в начална точка на бъдещи изследователски проекти, чиито теми тази година формулираха самите студенти - идеологическа карта на Балканите, новите медии и Интернет, проблеми на жените, образите на Балканите. Участниците се включват в международната мрежа на студенти от летните университети на "Трансеуропеен" по програмата "Съседи и бъдеще в Югоизточна Европа" в Страсбург, Рен и Пловдив. Те имат възможност да общуват със свои колеги чрез студентското списание "Reseau/Network", създадено през 1994 г. по време на летния университет в Рен.

Яна Генова