87.7

Университетското радио "Алма Матер" набра скорост в новото си ефирно битие тъкмо когато повечето радиостанции бяха в режим "лятна скука". Докато другите си почиваха, то правеше журналистика на живо от зоната на най-бурните летни вълнения - кандидатстудентските изпити. Така, в крачка, то започна трудното изграждане на непознат досега у нас облик. За този градеж разговаряме с директора на третото на Балканите университетско радио Лъчезар Вачков.

- "Алма Матер", поне за мен, звучи като обещание за разнообразни и необичайни предавния, а защо не и за изненадващ формат?
- Ние сме университетско радио - трябва да изразяваме вижданията и настроенията на академичната общност. Освен това самата дума университет изисква да събираме всичко и всички заедно. След като в София вече има 20-ина радиостанции, ние просто сме длъжни да се съобразим и с мястото, което те са ни оставили.
- Мястото е повече от голямо, но какво всъщност е уникалното в облика на вашата програма?
- Ние не можем да специализираме програмата си само в една посока. Засега може би музиката е най-стабилният елемент в нея, като е логично по "Алма Матер" тя да следва желанията на по-младите слушатели. Аз често съм критикуван, че българската музика е малко, че преобладава англоезичната. Тя обаче като количество е много повече от българската и след като подбираме най-доброто, естествено е, че тя ще преобладава. Всъщност в нашата програма има и много българска музика с най-съвременно звучене, има и много френска, испанска и латиноамериканска музика. Второто, което определя характера на нашата програма, е че тя се прави от студенти и то във факултет по журналистика. В нашето радио младите хора трябва да вършат всичко - и не само за да се учат, но и защото го могат. Всъщност голямата сила на програмата ни е в тях. Вече изградихме система от информационни емисии, а в най-активното делово време на деня имаме анимирани блокове. Едно от достойнствата на "Алма Матер" е, че присъстват много авторски предавания. Ние ги разположихме в три времеви пояса: в ранния следобед излъчваме предавания с гражданска и социална тематика; в началото на вечерта обликът им става по-аналитичен, като се появяват и хумористнично-сатирични интонации; в 21.00 часът започват предаванията, които тепърва ще развиваме с началото на учебната година - познавателните. Надявам се, че именно те в "Алма Матер" ще въздействат с най-голяма сила.
- От едно университетско радио вероятно се очакава да бъде сериозно, говорещо, просвещаващо. А и да въвежда в обществения дебат академичната гледна точка. Как намирате равновесието между подобни очаквания и по-широката слушаемост?
- Разчитаме на високата интелигентност на младите хора. Наистина в широката обществена представа университетското означава кабинети, професори, формули... Обаче тук работят младежи, а тази дума е синоним на безкраен купон. Тъкмо в това е балансът - познавателното да присъства не като някаква тежка лекция, а да намира по-отворени и по-естествени форми. То може да бъде в рамките дори на три развлекателни минути, от които слушателят ще запомни един факт. Всъщност при нас начинът на водене на предаванията е пределно разкрепостен. Мисля, че това радио ще постигне резултат, когато се реализира като разговор на младите хора с обществото. А когато те разговарят, около тях е неприудено, весело и шумно. Което съвсем не значи, че те говорят празни приказки...
- Възможно ли е "Алма матер" да излъчи журналистическо разследване за еветулани нарушения, извършвани от администрацият на на Софийския университет например?
- Възможно е, разбира се, и този аспект на журналистическата работа в радиото ще присъства, особено за Софийския университет. Единственото, което няма да присъства в "Алма Матер", е политиката в партизирания смисъл на понятието.

Разговаря Борислав Борисов