Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Лили на черната дъска, Вяра Ангелова
Песен, която ще слушаме цяла година...
Разговор с директора на радио "Алма Матер" Лъчезар Вачков
Тестът Без контрол, Петър Волгин
Индийските рисунки на Любо Стоев, Кипра Борачева
Порно и авторски права, Маргарита Гочева
Фолклорният фестивал в Бурас, Михаил Букурещлиев
Новият сезон на бургарската опера, Румяна Апостолова
Бисквити-те на Марин Бодаков, Митко Новков
Театрална премиера в Благоеврад, Елена Илиева
Как да преодолеем частното пространство, Яна Генова
Международен конкурс Мими Балканска
Обява на Националния център за теаьтър