Петър Мутафчиев

Вера Мутафчиева

"История на българския народ"

(От наченките на човешки

живот по нашите земи

до Българското възраждане)

ИК "Петър Берон"

София, 1998

Цена 12 000 лева

Светлана Байчинска

"От Многострадална Геновева до Хамлет"

("Типология на спектаклите

в българския театър от Възраждането

до Първата световна война")

УИ "Св. Климент Охридски"

София, 1997

Цена 3500 лева

"Общности и идентичности"

Съставител Анна Кръстева

"Петекстон"

София, 1998

Десислава Неделчева

"Прози в края на века"

"Триумф"

София, 1998

Цена 1600 лева

Лий Чайлд

"Труден за убиване"

Превел Любомир Николов

"Обсидиан"

София, 1998

Цена 4900 лева

Цветан С. Тодоров

Движещи се сенки

Есета, портрети, рецензии

ИК "Сафо"

Ловеч, 1998