Лютиери в България има. Но бизнес оценители на музикални инструменти все още не - поне такива, които притежават сертификат с международна легитимност. А липсата на специалисти с "тапия" в тази област все по-често се чувства. Особено при възникващи спорове пред митническите власти, при извършване на бизнесоценки в областта на музикалните инструменти за нуждите на застрахователните дружества, при покупко-продажби, кредитни операции в банки, дарения и т. н.
Министерството на културата, Асоциацията на бизнесоценителите в България и фирмата за търговия с произведения на музикалното изкуство ЕТ "Таня - Стоянка Илиева" се надяват да попълнят тази празнина с един курс.В него има амбицията да бъдат "произведени" тъкмо такива специалисти, които на финала ще се сдобият със сертификат за извършване на бизнес оценки.
От 5 до 11 октомври курсистите с висше музикално образование ще имат възможност да получат познания в областта на мениджмънта и спонсорството в областта на изкуствата, да направят сравнение между статута на експерта у нас и по света, да получат представа за търговете на художествени ценности и музикални инструменти, да се запознаят с единните европейски стандарти за бизнес оценяване... Специални часове са отделени и за същността: проф. Манол Тодоров, Димитър Данчев, Апостол Калоферов, Ангел Димовски и Михаил Михайлов ще посветят лекциите си на експертните оценки на народните инструменти, клавишните, духовите, ударните инструменти и електронните системи.

E. Д.