Министерство на културата
Национален център за музика и танц

Обявява втора сесия за 1998 година за финансиране на творчески проекти на обща сума 120 000 000 лева.

Конкурсът е открит за регистрираните музикални и танцови институти и организации в единния регистър на НЦМТ.

Краен срок за подаване на документи - 19 октомври.

Допълнителна информация на телефон: 86 111, вътр. 283 или 980 57 95.