Културен коктейл

Факти, факти, факти

Юбилеят на Марин Големинов
Наградата Кристалната лира, Елена Драгостинова
Ян Саудек за последно в Прага, Димитър Великов
Изложба на Олга Вълнарова, Светлин Русев
Разговор с Мирослав Бартак
Светомир Мариновски в Дрита, Николай Бошев
Владимир Шунев в Арт 36, Ивомила Иванова
Българската Ясна поляна с музей
Курс за лютиери
Георги Марков и Непубликувано

Обява на Министерството на културата