Демократически преглед

Списание на либералната общност
Книга 36, лято 1998

Издава Дружество Гражданин
София, 1998
Цена 5000 лева


Вихрони Попнеделев

Изложба "Еротика"

Център за изкуства Ата
16 септември - 8 октомври 1998