Драго ПТТ

По-малко от 10 страни в света имат частни и конкуриращи се телефонни системи. Останалите имат държавни монополи. Те най-често са част от телекомуникационно министерство, известно като "Пощи, Телефони и Телеграфи". Управляват ги държавни чиновници, чийто работодател е и регулатор на телекомуникациите, и доставчик на услугата - чиста проба конфликт на позициите.
Понеже са държавни, ПТТ-тата могат да съществуват с лошо обслужване и еднопосочно взимане на решенията, докато елегантно реализират печалби от непочтени цени. Неотдавнашно шестминутно локално обаждане в Швейцария ми струваше 17 франка.
През лятото на 1993 г. гръцкото правителство премина в ръцете на социалистите, до голяма степен защото партията "Нова демокрация" планираше да приватизира телефонната компания. Това щеше да доведе до спад в икономиката, в която около 5 процента от населението са държавни служители. По същото време на мен ми казаха, че прекъснатите телефонни разговори носят 25 процента от приходите на гръцката телефонна компания. Разбира се, аз няма как да проверя това число. Ала не бих се изненадал. Две години преди това там получих 2000 долара месечна сметка за телефон - за период, когато не бях в Гърция и моят телефон беше изключен. "Много лошо," казаха те. "Ако не платите сметката, ние ще прекъснем телефона ви - и не си правете труда да се обръщате към властите".
Ползата от продажбата - но за кого? Западноевропейската приватизация като цяло струваше 43 милиарда долара през 1996 г., в това число 13 милиарда от Deutsche Telekom. Няма правителство, което може да пренебрегне възможността да пренасочи това обществено благо.
Турското правителство смело заявява, че ще използва парите от продажбата на своето ПТТ, за да покрие националния дълг и да се справи с инфлацията от над 100 процента годишно.
Това ми изглежда много погрешно. Турските граждани години наред са плащали високи цени за лоши телефонни услуги. Ценността на националното ПТТ се дължи в голяма степен на гражданите, които са били добри и стриктни клиенти. Като акционери в държавата и съсобственици на телекомуникациите, когато тяхното правителство получава толкова голям приход, тези граждани заслужават по-добри планове за употребата му. Затова ето моето предложение във вид на кратко отворено писмо:
Драго ПТТ,
Моите искрени поздравления за планове ти да приватизираш своята телефонна компания. Обаче какво ще правиш с парите?
Позволи ми да ти предложа идея: свържи своите основни училища с Интернет и осигури колкото можеш повече персонални компютри. Ако вложиш нищожните 10 процента от този извънреден приход в кабелизирането на училищата, ти ще инвестираш във вашето бъдеще.
Вашите деца нямат достъп до достатъчно книги. Утре те биха могли да имат достъп до световните библиотеки. За разлика от нас, те биха расли с глобална перспектива, виждайки и учейки от много различни гледни точки.
Това, което днес стои между децата и образованието, е решението - твоето. Да, някога това бяха парите. Обаче ти и твоето правителство сте на път да получите пълен кош от тях. Вашият най-голям естествен ресурс е човешкият капитал на вашите деца. Сигурно е, че те заслужават дял от печалбата от това историческо събитие.